Исторически музей - Каварна
Исторически музей в град Каварна

Ценоразпис

 

На основание чл.187, ал. 1,2 от Закона за културното наследство и на основание Наредба №3  за определянето и
администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна, изменена с Решение №135 от 23.05.2024г. на Общински съвет Каварна.

Посещение на обекти на ИМ:

Вход възрастни 6.00лв.

Вход възрастни за два обекта 8.00лв.*

*с предварително сключен договор

 

Вход ученици 3.00лв.

Вход ученици за два обекта 5.00лв.*

*с предварително сключен договор

 

Фото 2.00лв.

Беседа 10.00лв

Всеки четвъртък – безплатен ден за посещения на музейните експозиции на ИМ-Каварна

 

Експозиция Добруджа и морето

Вход възрастни 6.00лв.

Вход възрастни за два обекта 8.00лв.*

*с предварително сключен договор

 

Вход ученици 3.00лв.

Вход ученици за два обекта 5.00лв.*

*с предварително сключен договор

 

Фото 2.00лв.

Беседа 10.00лв

Всеки четвъртък – безплатен ден за посещения на музейните експозиции на ИМ-Каварна

 

Етнографски комплекс

Вход възрастни 6.00лв.

Вход възрастни за два обекта 8.00лв.*

*с предварително сключен договор

 

Вход ученици 3.00лв.

Вход ученици за два обекта 5.00лв.*

*с предварително сключен договор

 

Фото 2.00лв.

Беседа 10.00лв

Всеки четвъртък – безплатен ден за посещения на музейните експозиции на ИМ-Каварна

 

ПАР Калиакра

Вход възрастни 6.00лв.

Вход възрастни за два обекта 8.00лв.*

*с предварително сключен договор

 

Вход ученици 3.00лв.

Вход ученици за два обекта 5.00лв.*

*с предварително сключен договор

 

Музей при ПАР Калиакра: вход свободен

Фото 2.00лв.

Беседа на Български език 10.00лв.

 

 

АР Яйла

Вход възрастни 6.00лв.

Вход възрастни за два обекта 8.00лв.*

*с предварително сключен договор

 

Вход ученици 3.00лв.

Вход ученици за два обекта 5.00лв.*

*с предварително сключен договор

Заснемане на филм на територията на музейните обекти такса 1000 лв.