Исторически музей - Каварна
Исторически музей в град Каварна

Централна експозиция

  Музеят се намира в центъра на града. Експозицията му проследява историята на града от V–VI век до 1940 г. В нея са изложени предмети,които отразяват културата на племената и народите, населявали Добруджа. Музеят представя също така най-големия старобългарски керамичен център в Европа, разкрит край с. Топола. Тук могат да се видят и съкровища от антични, византийски, венециански и западноевропейски монети, илюстриращи икономическите и политически контакти на Карвунското княжество с Черноморския и Средиземноморския свят.