Исторически музей - Каварна
Исторически музей в град Каварна

Експозиция Добруджа и морето

  Експозицията е разположена в старата реставрирана турска баня /хамама/, която датира от края XVI в.  Хамамите са важна част от структурата на османския град и заемат специално място в архитектурата на късното Средновековие. Като цяло те се делят на обществени и частни. Различия има не само в архитектурата, големината и градежа им, но и в съоръженията, които те използват. В някои от тях водата се загрява в специално котелно помещение, а в други се използва топлината на минералните извори, върху които са построени. В някогашната турска баня днес е поместен морският музей, който показва ценни експонати, представящи живота на най-древното уседнало население по тези места, златно тракийско съкровище и много редки находки, свързани с древното корабоплаване по добруджанските брегове.