Исторически музей - Каварна
Исторически музей в град Каварна

Научна информация

На 25 и 26 май в Будапеща (EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY) се проведе международна конференция под надслов Water divides, water connects. С научни доклади и презентации участваха над 30 изследователи( археолози, нумизмати и епиграфи) от дунавския регион: Унгария, България, Румъния, Словакия, Чехия, Сърбия, Хърватско и Словения. Бяха представени материали от проучването на международната експедиция Карон Лимен/Кария/Карея с научен ръководител д-р Боян Тотев, която се провежда ежегодно от РИМ Добрич и EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY.  В съвместен доклад, д-р Боян Тотев(РИМ Добрич и д-р Никола Русев(РИМ Русе) показаха резултатите от сканиране на съоръжения от катакомбен некропол №2 в м. Яйлата, извършено от ИМ Каварна и РИМ Добрич, съвместно със специалисти от русенски унивеститет А. Кънчев. Обсъдена беше възможността за публикуване на материали свързани с Яйлата в престижни унгарски археологически издания, както и перспективи за съвместна работа с ИМ Каварна.