Исторически музей - Каварна
Исторически музей в град Каварна

Актуална информация

    

ВАЖНО!!!

ПРЕУСТАНОВЯВАТ СЕ ВСИЧКИ ПОСЕЩЕНИЯ В ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ КАВАРНА И В НЕГОВИТЕ ФИЛИАЛИ!

Във връзка със Заповед N РД - 01-124/13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването и указания на Министъра на култирата от 13.03.2020г.

Актуална информация - Изображение 1